نرم افزار جامع حسابداری و مدیریت سورتینگ

نرم افزار جامع حسابداری و مدیریت سورتینگ

این نرم افزار شامل کلیه امور مورد نیاز سورتیگ داران کشور طراحی شده است. از سه بخش کلی ۱- حسابداری ۲- ورود و خروج بار و هزینه های مربوط به عملیات سورتینگ ۳- باسکول تشکیل شده است.

No video selected.
  • تاریخ بروزرسانی: 08 آبان 1394
بسته بروز رسانی Download