نرم افزار جامع حسابداری سردخانه

نرم افزار جامع حسابداری سردخانه

نرم افزار جامع سردخانه دارای سه بخش می باشد : 1- بخش سردخانه، 2- بخش حسابداری، 3-باسکول
در بخش سردخانه اطلاعات ورود و خروج کالا به صورت رسیدهای ورود و خروج ثبت می گردد و امکان تهیه انواع گزارشها در این قسمت فراهم می باشد. در بخش حسابداری اطلاعات مالی و حسابداری به صورت اسناد حسابداری ثبت می گردد و انواع گزارشها در این بخش وجود دارد، همچنین امکان ثبت و مدیریت چکها در این قسمت فراهم می باشد. بخش باسکول این نرم افزار به سخت افزار نشان دهنده متصل می شود و امکان چاپ و صدور قبض های باسکول را فراهم کرده است.

 

برخی امکانات نرم افزار:


تعریف کاربران مختلف با قابلیت های متفاوت
توزین ورود و خروج کامیون و محاسبه وزن خالص و صدور رسید سردخانه
صدور رسید ورود و خروج سردخانه و امکان جستجو و تغییر هر رسید
تعریف صاحبان بار سردخانه
تعریف کالاهای مختلف
تعریف سالن های مختلف
تعریف انواع جعبه و سبد با وزنهای متفاوت
بدست آوردن موجودی یک صاحب در سردخانه
مشاهده ریز ورود و خروج یک صاحب در سردخانه
بدست آوردن موجودی یک کالا در سردخانه
مشاهده ریز ورود و خروج یک کالا در سردخانه
بدست آوردن موجودی بار سردخانه (مانده بار هر شخص)
بدست آوردن خروجی بار هر کارگر و محاسبه حقوق بر اساس آن
سند حسابداری و دریافت و پرداخت ها
امور چک و مدیریت آسان چکها (چک دریافتی، چک پرداختی، وصول چک، خرج کردن چک)
ریز حساب ، آخرین وضعیت هر حساب و مشاهده میزان بدهی یا بستانکاری هر شخص
لیست بدهکاران و بستانکاران
دفتر روزنامه ومعین
اسناد فروش، خرید و فروش و ...
مشاهده آسان موجودی صندوق
امنیت بالای اطلاعات
پشتیبانی اطلاعات روی فلش مموری و امکان بازیابی آن در سیستم دیگر
ثبت و ذخیره قراردادهای مشتریان و امکان چاپ در دو نسخه
...

  • نسخه: ۲.۲
  • تاریخ بروزرسانی: 06 مهر 1394
بسته بروز رسانی Download